آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 82
موضوع‌ها: 76
اعضا: 1
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.05
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.05
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0
تعداد ارسال‌های هر عضو: 82
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.08
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: azam
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 100%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مقاله های هنری (با 35 ارسال , 29 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
بررسی هنر گوتیک از دیدگاه کلی (4 پاسخ)
تاریخچه ای از نقاشی صفوی (1 پاسخ)
اهمیت هنر ایرانی (1 پاسخ)
طراحی پارچه و لباس (0 پاسخ)
برخی از دیدگاه های موجود در زمینه هنر (0 پاسخ)
هنر در دوران پارینه سنگی (0 پاسخ)
مقاله هنر های سنتی (0 پاسخ)
دست بافته های سنتی ایرانی (0 پاسخ)
برتری آثار هنری اسلامی (0 پاسخ)
بازتاب هنر از دیدگاه اقوام مختلف (0 پاسخ)
هنر و فرهنگ (0 پاسخ)
دوختهای ترکیبی (0 پاسخ)
هنر بافندگی (0 پاسخ)
قلاب‌دوزي، گل‌دوزي، سكمه‌دوزي و مليله‌دوزي (0 پاسخ)
چیغ بافی ( چیغ بافی ) هنرهای دستی (0 پاسخ)
دوختهای ترکیبی (16,645 بازدید)
بررسی هنر گوتیک از دیدگاه کلی (11,223 بازدید)
شماره دوزي (10,849 بازدید)
مواد و مصالح رودوزی های سنتی ایرانی (10,826 بازدید)
هنر بافندگی (10,777 بازدید)
سکمه دوزی و گل اشرفی دوزی (10,512 بازدید)
سوزن دوزی بلوچ (9,996 بازدید)
رنسانس دوزي (9,787 بازدید)
سوزن دوزی و ملیله دوزی اصفهان (9,237 بازدید)
ستاره دوزي (9,218 بازدید)
گوشه دوزی (9,155 بازدید)
ممقان دوزي (8,957 بازدید)
ابریشم دوزی ( دوخت با ابریشم ) (8,883 بازدید)
قلاب دوزي رشت (8,852 بازدید)
سوزن دوزی ترکمن ها (8,763 بازدید)